Objava natječaja za financiranje udruga na području općine Čačinci

U privitku se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te predati u općinu u rokovima navedenim u godišnjem planu natječaja koji se također nalazi u privitku.

2019-01-08T18:19:49+00:00