Na temelju članka 40. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci br. 01/13) i članka 33. Odluke o komunalnom redu općine Čačinci (Klasa:021-05/94-01/09, Urbroj:2189/14-01/94-01/02, od 27. 12. 1995. godine), dana 22. 05. 2013. godine načelnik općine Čačinci donosi

ODLUKU o najmu i visini najma za korištenje javne površine za potrebe prodaje na Dan Presvetoga Trojstva

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u najam i ostalu uporabu javnih površina, način određivanja najamnine, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u najam javnih površina u vlasništvu općine Čačinci za potrebe prodaje na Dan Presvetoga Trojstva.

U privitku odluka….

Icon
Odluka o najmu i visini najma za korištenje javne površine za potrebe prodaje na Dan Presvetoga Trojstva