Na osnovi članka 21. i članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19., dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci na sjednici održanoj 17. travnja 2023. donijelo je

ODLUKU O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ČAČINCI

I. Utvrđuje se da se izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci, raspisan za 7. svibnja 2023., neće održati iz razloga što Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci, u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata za navedeni izbor.

II. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Čačinci i mrežnoj stranici Virovitičko-podravske županije.

Obrazloženje:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23.) raspisan je izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci za 7. svibnja 2023. (dalje: izbor).
Navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske stupila je na snagu 3. travnja 2023. godine.

U skladu s člankom 17. stavkom 1. Zakona, prijedlozi lista kandidata na navedeni izbor morali su prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Čačinci u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije 15. travnja 2023. godine do 24,00 sata.

Budući da Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci nije u zakonom propisanom roku, zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata za navedeni izbor, u skladu s člankom 21. i člankom 41. točkom 4. Zakona, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDNICA:
Martina Šulentić Poljak, dipl.iur., v.r.

Izvorni ovjereni dokument možete preuzeti ovdje: