Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0430, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III te članka 43. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci broj 1/21) i Općinski načelnik Općine Čačinci, donosi

ODLUKU o odabiru kandidatkinja za rad na projektu „Zaželi bolji život u općini Čačinci III“

Temeljem Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželi bolji život u Općini Čačinci III“ KLASA: 970-01/23-01/01, URBROJ: 2189/14-02/23-1 objavljenog dana 09. siječnja 2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Općine Čačinci www.cacinci.hr (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te temeljem provedenog razgovora/intervjua za sudjelovanje u uvodno naznačenom projektu, odabrane su sljedeće kandidatkinje:

1. Bušljeta Ivanka
2. Lončar Branka
3. Farkaš Katica
4. Mališ Zvjezdana
5. Mikec Pavica
6. Katalinić Mirjana
7. Pejčić Marija
8. Ramić Martina
9. Samardžić Anka
10. Skrletović Zorka
11. Vorih Vesna
12. Vučković Dragica

Kandidatkinje su odabrane prema kriterijima iz Javnog poziva. Općinski načelnik Općine Čačinci s odabranim kandidatkinjama iz Članka 1. ove Odluke, sklopit će Ugovore o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci (01.02.2023.-31.07.2023.).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj web stranici Općine Čačinci www.cacinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Čačinci.