Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj 144/12) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu, daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

 Općinsko vijeće Općine Čačinci na sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” Općine Čačinci broj 01 od 01. veljače 2019. godine i stupa na snagu danom objave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 17. ožujka 2019. godine od 08,00 do 16,00 sati.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, svakim radnim danom, zaključno do srijede, 06. ožujka 2019. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Posebno napominjemo da provjeru u registru birača učine oni birači koji su mijenjali podatke bitne za evidenciju registra birača (promjena prezimena, prebivališta, stjecanje punoljetnosti i drugo).

Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

Potvrde za glasovanje izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U
VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU