Općinsko vijeće općine Čačinci, na 11. sjednici, održanoj 31. 01. 2011. godine donijelo je odluku o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku” općine Čačinci br. 01/11 03. veljače 2011. godine i samim time je stupila na snagu.

Sukladno Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 15. veljače 2011. godine.