Temeljem članka 40. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik općine Čačinci” broj 01/13 i 03/18) dana 20. ožujka 2020. godine općinski načelnik općine Čačinci donosi

ODLUKU o zabrani korištenja dječjih igrališta i vježbališta na otvorenom

članak 1.

Zbog opasnosti širenja koronavirusa COVID-19, a temeljeći na Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA:810- 06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine, zabranjuje se korištenje svih dječjih igrališta i vježbališta na otvorenom na cijelom području općine Čačinci.

članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama općine Čačinci, www.cacinci.hr