Na održanoj 52. sjednici Skupštine Društva Papuk d.o.o. Orahovica, a nakon duže rasprave, na prijedlog člana Skupštine, predstavnika općine Čačinci, dogovoreno je da će Uprava Društva svim suvlasnicima dostaviti podatke o ulaganjima pojedinih JLS u projekte koje je provodilo Društvo do kraja 2013. godine, a koji će poslužiti kao podloga za raspravu o predloženim modelima podjele.
Naime, na 51. Sjednici Društva, predstavnik općine Čačinci, načelnik Mirko Mališ, predložio je model odvajanja sa osnivanjem novog Društva koje bi preuzelo obavljanje komunalnih djelatnosti koje ostaju nakon odvajanja vodoopskrbe, odvodnje i distribucije plina, a nakon toga da se nova Društva dokapitaliziraju sredstvima koja su uložena u pojedine djelatnosti, što je bilo realno moguće ostvariti do kraja ožujka 2014. godine te nakon toga koristiti sredstva Hrvatskih voda za realizaciju projekata. Predloženi model odbijen je od strane predstavnika grada Orahovice, gradonačelnika Josipa Nemeca, koji je ustvrdio da pošto Vijeća općina Čačinci i Zdenci nisu prihvatila model odvajanja sa preuzimanjem, grad Orahovica ima vremena za donošenje nove odluke.
Općina Čačinci spremna je za dogovor i određene kompromise, ali samo u cilju da niti jedna Jedinica lokalne samouprave, koja je suvlasnik Društva, ne bude zakinuta niti po pitanju temeljnog kapitala, niti po pitanju zajedničke imovine, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije i jeftinije usluge građanima.