U petak, 19. prosinca, nakon minute šutnje za preminulog ratnog ministra policije, Ivana Vekića i prisege novog člana Općinskog vijeća iz redova SDP-a, Branka Kneževića, održana je 9. sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Općinskog vijeća,
2. Izvješće Mandatno-imunitetne komisije,
3. Verifikacija novog člana Općinskog vijeća općine Čačinci,
– Polaganje svečane prisege,
4. Aktualni sat,
5. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci,
6. Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2014. godinu,
7. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Čačinci za 2014. godinu,
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje općine Čačinci u 2015. godini,
9. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
10. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2015. godinu,
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
13. Donošenje Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2015. godinu,
14. Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2015. godinu,
15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
16. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora sa HVIDR-a Orahovica,
17. Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta,
18. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća općine Čačinci iz Proračuna općine Čačinci za 2015. godinu,
19. Donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih općine Čačinci,
20. Različito.

Odluke i programi vezani uz usvajanje Proračuna za 2015. godinu i Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu usvojeni su večinom glasova, dok su ostale odluke usvojene jednoglasno.