IMG_5407U prostorima općine Čačinci, 12. prosinca 2011. godine, održana je Osnivačka skupština Turističke zajednice Općine Čačinci. Osnivačkoj skupštini TZO Čačinci prethodila je izrada Statuta TZO Čačinci te ishođenje suglasnosti Ministarstva turizma Republike Hrvatske na novi Statut i na sastav Skupštine Turističke zajednice. Sjednicu je vodio načelnik  Mirko Mališ koji , sukladno novim zakonskim odredbama, ujedno obavlja i funkcije predsjednika TZO Čačinci te predsjednika Skupštine TZO Čačinci.

Prema odredbama novoga Zakona, broj predstavnika koje članovi Turističke zajednice Općine Čačinci mogu imati u Skupštini određen je prema njihovom udjelu u prihodima turističke zajednice, odnosno na osnovu uplaćenih boravišnih pristojbi i uplata turističkih članarina. Prema Statutu TZO Čačinci određene su i kategorije iz kojih se biraju predstavnici članstva (18 članova i predsjednik, po Zakonu načelnik Općine) u Skupštinu i to na taj način da ukupan broj predstavnika iz pojedine kategorije ne smije prelaziti 40% ukupnog članstva Skupštine.

Na sjednici Skupštine usvojeni su Statut i Poslovnik o radu Skupštine TZO Čačinci te je verificiran četverogodišnji mandat novom sastavu Skupštine. Nakon toga uslijedio je izbor članova u ostala tijela TZO Čačinci i to u Turističko vijeće i Nadzorni odbor, kod kojeg 2 člana bira Skupština a jednog imenuje Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. U Turističko vijeće, koje broji 9 članova, izabrani su Mišel Štefok, Svjetlana Mataija, Ivica Grubišić, Nevenka Zubčić, Anita Jambrešić, Hrvoje Hečimović, Danijel Nikšić i Verica Koić uz predsjednika Mirka Mališa. U Nadzorni odbor izabrani su Marica Dadić i Maja Vreš.

Kao predstavnici TZ općine Čačinci u Skupštinu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije izabrani su Ivica Grubišić, Mišel Štefok i Marija Metić.

Skupštini je nazočio i zamjenik direktorice Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Josip Mikolčić koji je pozdravio članove Skupštine i ukratko ih upoznao sa zadaćam koje slijede u narednom periodu.

{gallery}TZO{/gallery}