U ponedjeljak 02. srpnja 2012. godine zajedničku sjednicu Općinskih vijeća održali su vijećnici općina Čačinci i Zdenci. Načelnici općina izvijestili su vijećnike o stanju po pitanju vodoopskrbe u našem distribucijskom području i o aktivnostima koje su poduzete da se stanje normalizira i osigura ravnomjerna podjela vode svim korisnicima koji se nalaze na distributivnom području koje pokriva Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. Orahovica.

Nakon kratke rasprave jednoglasno su doneseni zaključci da se nastavi u smjeru rješavanja ovoga problema, kako kratkoročno tako i dugoročno te da se na slijedećoj sjednici zatraži izglasavanje povjerenja direktoru Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Orahovica.
Odmah slijedeći dan načelnik općine Čačinci prisustvovao je sastanku sa direktorom Hrvatskih voda vodnogospodarski odjel Osijek na kojem su dogovorene aktivnosti za što hitnijem rješavanju problema vodoopskrbe na distributivnom području koje pokriva Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. Orahovica.

U međuvremenu je i zaprimljen dopis vodopravnog inspektora u kojem se navodi da su prihvaćeni u cijelosti naši navodi i da je Komunalnom poduzeću Papuk d.o.o. Orahovica naređeno da bez redukcije osigura korištenje vode za opskrbu stanovništva.

vodopravni_inspektor