Održane su konstituirajuće sjednice Vijeća MO na području općine Čačinci:

04. travnja 2011. u Slatinskom Drenovcu za predsjednika je izabrana Borislava Kubinčan, za dopredsjednika izabran je Josip Bakoš, oboje sa liste Stranke umirovljenika.
Ostali članovi Vijeća:
1.    Mate Miličić, SU,
2.    Dušanka Sabljak, SU i
3.    Dragica Despotović, SU.

04. travnja 2011. u Humljanima za predsjednika je izabran Krunoslav Gerenčir, za dopredsjednika Igor Lokner, obojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice
Ostali članovi Vijeća:
1.    Hrvoje Sabo, HDZ,
2.    Danijel Boljkovac, HDZ,
3.    Slavica Ognjenović, SU,
4.    Nikola Čavić, SU i
5.    Jovan Pejčić, SU.

05. travnja 2011. u MO Bukvik za predsjednika je izabran Petar Dadić, za dopredsjednika Ivica Samardžić, obojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice
Ostali članovi Vijeća:
1.    Marko Jurlina, HDZ,
2.    Milan Jurlina, HDZ,
3.    Zoran Vukušić, HDZ,
4.    Branko Zuanović, HDZ i
5.    Petar Jurlina, HDZ.

05. travnja 2011. u Čačincima za predsjednika je izabran Davor Ileš, za dopredsjednika Boris Dragošević, obojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice.
Ostali članovi Vijeća:
1.    Alen Jurenac, HDZ,
2.    Željko Bušljeta, HDZ,
3.    Mario Bušljeta, HDZ,
4.    Ivan Jarnec, HDZ,
5.    Josip Silađi, SU,
6.    Dragan Zubak, SDP,
7.    Ivan Jerbić, SDP,
8.    Sabina Jurlina, SDP i
9.    Erika Čilog, AHSP.

06. travnja 2011. u MO Brezovljani Vojlovički za predsjednika izabran je Mirko Videc, za dopredsjednika Ivan Vengert, obojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice.
Ostali članovi Vijeća:
1.    Juraj Vengert, HDZ,
2.    Željko Curić, HDZ i
3.    Nikola Koprivica, HDZ.

06. travnja 2011. u Paušincima za predsjednika je izabran Vladimir Držaić, za dopredsjednika Nikica Stanković, obojica sa liste Hrvatske demokratske zajednice.
Ostali članovi Vijeća:
1.    Ivan Šincek, HDZ,
2.    Josip Matijašec, HDZ,
3.    Andreas Basa, HDZ,
4.    Siniša Mikec, HDZ i
5.    Dario Matijašec, HDZ.