izmjene i dopune PPU općine Čačinci

Izrađivač Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci, u srijedu, 28. studenog 2012. godine, u prostorijama općine Čačinci održao je javno izlaganje gdje je nazočne upoznao sa svim izmjenama i dopunama PPU općine.
Javna rasprava provodi se od 26. studenog do 03 prosinca 2012. godine.
Do zaključenja Javne rasprave, građani, pravne osobe, mjesni odbori i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u «Knjigu primjedbi» na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi u Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

{gallery}PPUO{/gallery}