Nakon provedenih izbora za članove Savjeta mladih Općine Čačinci održana je i konstituirajuća sjednica na kojoj je za predsjednicu Savjeta izabrana Manuela Mališ, a za njezinu zamjenicu Nataša Martinčević.
Jučer je održana i prva radna sjednica na kojoj je Savjet donio Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Čačinci i raspravljao o budućim aktivnostima.
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, stoga iz Savjeta pozivaju sve mlade da im se obrate sa svojim pitanjima i prijedlozima.
Savjet mladih Općine Čačinci ima 5 članova i 5 zamjenika članova, a to su:

1. Ivona Žagar -član
Ivana Ugarković – zamjenica članice
2. Manuela Mališ – članica
Ante Farkaš – zamjenik članice
3. Šime Knežević – član
Dajana Skrletović – zamjenica člana
4. Nataša Martinčević – članica
Marija Prelog – zamjenica članice
5. Ana Krmpotić – članica
Katarina Zubčić – zamjenica članice