Općina Čačinci organizirala je u utorak 13.09.2016. u 18 sati edukativnu prezentaciju “Eko otok – razvrstavanje otpada”. Prezentacija održala se u općinskoj vijećnici te svi nazočni informirani su o štetnim posljedicama nepropisnog odlaganja otpada. Također upoznati su i sa predviđenim lokacijama eko otoka u Čačincima i kako pravilno razvrstavati otpad.