priznanjeTemeljem članka 31. Odluke o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 3/03.i 8/09. i članka 4. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 6/06.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije, objavilo je Oglas za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2011.godini. Oglas za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2011. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije kao: 1. Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije, 2. Zlatni grb Virovitičko-podravske županije, 3. Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije, 4. Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije, 5. Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije. Cjelokupan tekst Oglasa može se pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije u rubrici „Natječaji“ ili na sljedećoj adresi http://www.vpz.hr/whole.php?id=552