Kroz projekt „Pametni gradovi i općine“ ostvarena su sredstva za pokretanje ove usluge, a isti je usklađen sa strategijom Europa 2020, a čiji su glavni ciljevi održivi razvoj prostora i unapređenje infrastrukture, razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života. Sukladno tome, kroz ovaj projekt, slijedimo navedene ciljeve, a između ostaloga slijedimo i europski koncept pametnog grada. Zahvaljujući tehnološkim naprecima i razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija sve više građana koristi mobilne uređaje i računala putem kojih imaju pristup raznim komercijalnim uslugama i podatcima.

Sve veća prisutnost digitalnih tehnologija i usluga utječe na očekivanja građana prema gradskim javnim uslugama i njihovo obavljanje putem digitalnih kanala. Područje na koje se ovaj projekt odnosi jest – Upravljanje općinom i uslugama. Područje Upravljanja općinom i uslugama obuhvaćeno je ovim projektom kroz stvaranje sveobuhvatnog i fleksibilnog izvještajnog radi korištenja podataka kroz interaktivnu platformu, odnosno razvoj aplikacijskog sustava koji će omogućiti građanima da putem naprednog softvera prijave sve komunalne probleme na području općine, te će zatim svi ti podaci pristizati u općinu digitalnim putem, te će na kraju općina sve podatke unutar svoje jedinice obraditi.
Aplikacijski sustav služi kao potpora u ostvarenju pružanja informacija ali i ubrzavanju i pojednostavljenju administrativnih procesa unutar uprave, koristi se za naprednije vrednovanje dostupnih podataka te za donošenje kvalitetnijih odluka. Naposlijetku mjere pametne općinske uprave potiču aktivno sudjelovanje građana u raspravama, planiranju i donošenju odluka na razini općine. Ovim projektom se postižu slijedeći ciljevi: Povećanje kvalitete i standard građana kroz informiranje i mogućnost korištenja aplikacije odnosno dostupnost podataka sadržanih u aplikaciji. Pokazatelj: korištenje modernih tehnologija u svrhu informiranja građana, odnosno aplikacijskog sustava i dohvaćanja podataka na brz, efikasan i ekonomičan način.

Upute za rad s aplikacijom te rad na infopultu možete prezueti na sljedećoj poveznici:

Icon
Upute za mobilnu aplikaciju i info-touch ploču za prijavu komunalnih problema - građani

 

Aplikaciju za Android uređaje možete preuzeti klikom na sliku: