Posljednja u nizu poplava na području Općine Čačinci bila je više nego dovoljan razlog da se osim ranije upućivanih zamolbi za održavanjem kanalske mreže koja je u nadležnosti Hrvatskih voda i njihovog odgađanja izvršenja uređenja iste, načelnik Mirko Mališ uputio je oštro prosvjedno pismo Upravi Hrvatskih voda koje prenosimo u cijelosti:

„Poštovani,
Upućujem Vam ovaj dopis potaknut rubrikom „Pitanja i odgovori“ te pitanjem na službenoj Internet stranici vaše Ustanove:
„Što su Hrvatske vode i što one rade?“

U odgovoru na navedeno pitanje stoji:

„Hrvatske vode upravljaju vodama prema Zakonu o vodama i drugim propisima vezanim za vode. Upravljanje vodama znači brigu o čistoći i dostupnosti voda, brigu o zaštiti svih građana od poplava, te brigu o zdravlju i ljepoti naših voda. Hrvatske vode troše na svoje poslovanje svega 5% prikupljenih prihoda od vodnih naknada što se može smatrati iznimno efikasnim poslovanjem čak i prema kriterijima privatnih poduzeća.“

Poštovana gospodo, posebno skrećem pozornost na dio rečenice „brigu o zaštiti svih građana od poplava“ te se pitam odnosi li se ta briga i na mještane općine Čačinci, a poglavito na one u naseljima Paušinci, Brezovljani Vojlovički i Rajino Polje.

Naime, uz sve napore općine Čačinci u održavanju otvorene kanalske mreže, koja je u nadležnosti lokalne uprave i utrošenih financijskih sredstava, redovito se događaju problemi prilikom pojačanih kišnih oborina i to uglavnom na istim lokacijama, a koji nisu uzrokovani neodržavanjem kanala i propusta na javnim površinama u nadležnosti općine.
Unazad nekoliko godina značajna financijska sredstva izdvojena su iz proračuna općine Čačinci na uređenje i održavanje kanalske mreže, ali svaki trud je uzaludan jer nam se konstantno javljaju isti problemi, a to je izlijevanje rijeka Vojlovica i Krajna u nizinskim dijelovima općine te uzrokovanje ogromnih šteta na poljoprivrednim parcelama, ali i gospodarskim i stambenim objektima.
Analizom nekoliko posljednjih poplava ustanovljeno je da šteta prilikom samo jedne poplave i to na poljoprivrednim usjevima, na području općine Čačinci, direktno iznosi u prosjeku preko 5 milijuna kuna, ne računajući štete na gospodarskim, stambenim i infrastrukturnim objektima, a da ne spominjemo troškove sanacije te dežurstava, obilaska terena i pružanja pomoći ugroženima.
Kada tome zbrojimo i štete koje nastaju u Jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze nizvodno od općine Čačinci, a koje uzrokuje isti vodeni val, s pravom se pitamo jesu li građani općine Čačinci, koja ispunjava svoje obveze iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, građani drugog ili čak trećeg reda (s obzirom da se zaboravilo i na izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čačinci, za koji postoji građevinska dozvola) ili je možda politička pripadnost općinskog vodstva i većine građana naše općine, te Virovitičko-podravske županije, teret za završetak radova na vodnim građevinama kao što su akumulacija Seginac ili kanalizacija naselja Čačinci.
Ulaganjem u izgradnju navedenih objekata ispunio bi se veći dio zadaća i obveza vaše ustanove prema našim građanima, a vjerujte da će općina Čačinci, ali i ostale Jedinice lokalne samouprave u okruženju pratiti Vaše aktivnosti i uključiti se aktivno na taj način u zaštitu od poplava.
S poštovanjem.“
Načelnik
Mirko Mališ, ing.