Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.
Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.
Kontakt broj: 098/904-0180
NAPOMENA: Plan je podložan izmjenama ovisno uvjetima te okolnostima i stvarnom stanju na terenu.

Plan ČiŠĆenja 23.10.2023. 27.10.2023. Page 0001