Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.
Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.
Kontakt broj: 098/904-0180

ciscenje