Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13),  s a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci  za 03.04.2019. godine (srijeda) u 20 sati

 

Sjednica će se održati u  vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI    RED:

AKTUALNI SAT

  1. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća,
  2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Čačinci,
  3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čačinci u naselju Krajna,
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda općine Čačinci,
  5. Donošenje Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. godini,
  6. Razno.

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda  općine Čačinci dostupan je na slijedećoj poveznici: https://cacinci.hr/download/prijedlog-plana-djelovanja-u-podrucju-prirodnih-nepogoda-pdf/?wpdmdl=4039