Župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić, uputio je Obavijest Županijskog popisnog povjerenstva o provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

U Obavijesti stoji: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj provest će se u vremenu od 1. do 28. travnja 2011.godine, a kao najveće statističko istraživanje ima za cilj ustanoviti broj i teritorijalni raspored stanovništva te osigurati podatke o osnovnim demografskim, etničkim, obrazovnim ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva , o broju kućanstava , obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu. Popis stanovništva provodit će popisivači te je od osobite važnosti suradnja građana sa popisivačem koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje. Kako bi se kroz provođenje popisa što sveobuhvatnije i točnije osigurali podaci o kojima se provodi popis pozivamo sve građane da pripreme podatke o sebi i članovima kućanstva te o stanu, a osobito:

  • osobni identifikacijski broj ili broj osobne iskaznice;
  • mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe;
  • najviša završena škola;
  • zanimanje;
  • za doseljene osobe naselje odakle su doselili i godina doseljena;
  • površina stana, broj soba, površina kuhinje i godina izgradnje stana.

U slučaju da popisivač ne zatekne nikog kod kuće, ostavit će obavijest o ponovnom dolasku s naznačenim danom i vremenom dolaske, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga se može nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja. Popis stanovništva koristi se isključivo u statističke svrhe i prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a podaci dobiveni u popisu su tajna te je obveza svih tijela koji sudjeluju u popisu zaštita privatnosti svakog građanina.

Uvjereni smo da ćete imati razumijevanja da se ovogodišnji Popis provede što kvalitetnije, a na Vašoj suradnji i sudjelovanju unaprijed zahvaljujemo, stoji u obavijesti župana Virovitičko-podravske županije i predsjednika Županijskog popisnog povjerenstva o provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine Tomislava Tolušića.