NAZIV PROJEKTA:
Poučno – edukativna pješačka staza „Staza mirisa bagrema“

NAZIV KORISNIKA:
Općina Čačinci

CILJEVI PROJEKTA:
Ulaganjem će se urediti poučno-edukativna pješačka staza na prostoru koji je uvelike bio nekorišten i neodržavan što je dovelo do neprohodnosti istoga. Uređenjem staze postići će se jedinstveni turistički proizvod na području općine Čačinci, koji je temeljen na prirodnoj ljepoti i bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta. Pješačka staza koja se planira urediti od velike je važnosti za razvoj i prepoznatljivost lokalne zajednice jer otvara mogućnosti poduzetničkih i ugostiteljskih pothvata. Dovršetkom ulaganja povećati će se broj turističkih i izletničkih posjeta što onda opet pruža nove mogućnosti u ostvarivanju većeg financijskog prihoda, a isto tako i svijest posjetitelja o potrebi zaštite šuma i okoliša.

Namjena ulaganja u poučno-edukativnu pješačku stazu je educiranje i podizanje svijesti posjetitelja o važnosti očuvanja šuma kao i mogućnost rekreacije za posjetitelje čime će se potaknuti mještane na više kretanja u svrhu što boljeg osobnog zdravlja. Krajnji korisnici su lokalno stanovništvo, izletnici te turisti koji dolaze iz šireg područja Republike Hrvatske motivirani bogatstvom prirodnih ljepota.

Poučno – edukativna pješačka staza „Staza mirisa bagrema“ će biti dostupno svim mještanima i posjetiteljima, a koristiti će se u rekreacijske i zdravstvene svrhe kao i turističke što doprinosi podizanju javne svijesti o zdravom načinu života te važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti. Po završetku ulaganja edukativno-poučna pješačka staza biti će dostupna za sve korisnike, naime novouređeni prostor postat će atraktivan i zanimljiv na više načina: brojne edukativne ploče pružit će mnoštvo nepoznatih informacija ovog kraja korisne za sve posjetitelje, trim staze omogućit će ugodnije kretanje kroz šumu, a klupe uz stazu kao i bunar koristiti će za odmor i uživanje svim posjetiteljima. Vrijeme provedeno u šumi svakako će pridonijeti zdravlju za sve putnike namjernike koje je danas uvelike narušeno zbog užurbanog načina života. Svjež zrak u prirodnom okruženju šume stvoriti će naviku redovitog posjećivanja ove staze. Ovim ulaganjem poboljšati će se vrijednost javnog prostora šume i šumskih površina, voditi će se briga o održivom gospodarenju šume i njenoj zaštiti.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Rezultati ovog projekta su educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumom, zaštiti šuma i okolišu. Postavljanjem edukativnih tabli, posjetitelje će se informirati i upoznavati sa biljnim i životinjskim svijetom kao i s problematikom i potrebom zaštite okoliša i prirode. Doprinos poboljšanju šumskih ekosustava svakako su i nove sadnice drveća koje će biti zasađene te na taj način potaći održavanje zdravlja i vitalnosti šumskog ekosustava. Ulaganja doprinose održivom gospodarenju šumom i iz razloga jer se koriste prirodni materijali koji neće imati negativan utjecaj na okoliš. Time se i štiti šumski prostor koji neće biti vizualno niti materijalno narušen, štoviše, biti će koristan i privlačan. Ovo je dobar primjer pametnog ulaganja koje će zasigurno pridonijeti očuvanju šumskog prostora.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15%RH