Općina Čačinci poziva sve zainteresirane vlasnike parcela na području Općine Čačinci, a koje se prema sadašnjem Prostornom planu Općine nalaze izvan građevinske zone da u svrhu pripreme podataka za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci mogu podnijeti zahtjeve za uvrštavanje parcela u građevinsku zonu.

Prijave se prikupljaju do 08. travnja 2022. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čačinci, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili putem e-mail adrese: opcina@cacinci.hr na propisanom obrascu iz privitka.

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom i Prostornim planom Virovitičko-podravske županije, te primjerenost prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine.

Obrazac Zahtjeva nalazi se u prilogu.