Pisanom testiranju koji će se održati  22. listopada 2021. godine s početkom u 07,30 sati u prostorijama Mjesnog doma u Čađavici, Kolodvorska 2, mogu pristupiti kandidati prema sljedećem rasporedu:

ODGOJITELJ/ICA:
1. Katarina Belobradić,
2. Marijana Potnešil,
3. Josipa Mimić,
4. Ana Jelić,
5. Anita Zavada

Usmeni dio testiranja ( intervju ) će se održati nakon pisanog dijela.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.