Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) predsjednik OV općine Čačinci saziva  13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 25.08.2023. godine (petak) s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čačinci za 2023.godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjeni naziva ulice u Slatinskom Drenovcu,
4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine,
5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Čačinci,
6. Razno.