Temeljem čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), sazvana je 15. sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci za 02.06.2020. godine (utorak) s početkom u 20 sati. Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 14.-te sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2019. godinu
a) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Čačinci za 2019. godinu
b) Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2019. godinu
c) Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
d) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za 2019. godinu
e) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Čačinci za 2019. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čačinci za 2019. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima Općine Čačinci za 2019. godinu
i) Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2019. godinu
3. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju vrtića u 2019. godini,
4. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju TZO Čačinci u 2019. godini,
5. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju DVD-a Čačinci u 2019. godini,
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje,
7. Donošenje Odluke o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja općine Čačinci, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
8. Informacija o radu Stožera Civilne zaštite općine Čačinci,
9. Razno.