Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 28.06.2022. godine (utorak) s početkom u 20 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2022. godinu
a) Izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2022. godinu
b) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava
c) Izmjene programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2022. godinu
d) Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
3. Program poticanja poduzetništva Općine Čačinci za 2022. godinu
4. Razno