Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 04.10.2022. godine (utorak) s početkom u 19 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima općine Čačinci
3. Donošenje Odluke o linijskom prijevozu putnika na području općine Čačinci,
4. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Čačinci,
5. Razno.