Poštovani vlasnici i korisnici nekretnina na području katastarske općine Donja Pištana, obavještavamo Vas da je Odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere za dio k.o. Donja Pištana. Ugovor o javnoj nabavi usluge katastarske izmjere potpisan je 28.3.2024. godine između naručitelja Državne geodetske uprave i zajednice ponuditelja tvrtki Geodist d.o.o i Trafficon d.o.o.

Podatak da zadnja katastarska izmjera ove katastarske općine potječe iz vremena Austro-Ugarske naglašava značaj samog projekta. Potreba za pokretanjem nove katastarske izmjere je proizašla prvenstveno zbog različite evidencije katastra i zemljišne knjige, nesklada stvarnog stanja s postojećim evidencijama te mnogobrojni neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji nositeljima prava otežavaju upravljanje nekretninama u njihovom vlasništvu.

Radovi na katastarskoj izmjeri dijela katastarske općine Donja Pištana obuhvaćaju površinu od 305ha s 1015 katastarskih čestica.

Stoga, povodom početka postupka katastarske izmjere, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Virovitica i izvoditelj pozivaju sve nositelje prava na katastarskim česticama na području katastarske općine Donja Pištana da sudjeluju na Javnoj tribini koja će biti održana:

  • u prostoru Društvenog doma Bukvik, Omera Šilovića 50A, Bukvik dana 23. travnja 2024. godine s početkom u 17:00 sati za područje Općine Čačinci,
  • u prostoru Društvenog doma Donja Pištana, Bana Jelačića 18, Donja Pištana dana 23. travnja 2024. godine s početkom u 18:30 sati za područje Grada Orahovica

Na javnoj tribini će nositelji prava biti pobliže upoznati o samoj katastarskoj izmjeri, pravima i obvezama nositelja prava na katastarskim česticama, tijeku radova na katastarskoj izmjeri kao i svim drugim eventualnim pitanjima i nejasnoćama.