Ovim putem pozivamo sve udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladih i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Čačinci, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čačinci za 2017. godinu, da iste prijave.

Dokumentaciju možete preuteti na linku: http://cacinci.hr/dokumenti/udruge-2017/