Temeljem članka 7. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić u Čačincima (Službeni glasnik općine Čačinci broj 06/09) Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

POZIV za upis djece u vrtić u Čačincima za 2016./2017. pedagošku godinu

1. Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u tajništvu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci. obrazac možete preuzeti ovdje
2. Popunjen Obrazac zahtjeva za upis predaje se u tajništvo Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
3. Zahtjev se podnosi u vremenu od 3. svibnja 2016. godine do zaključno 3. lipnja 2016. godine.
4. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev:

  • izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja,
  • potvrde, uvjerenja rješenja o ostvarivanju bodova navedenih u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

5. Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči vrtića u roku tri (3) dana nakon donošenja odluke Povjerenstva te na službenim web stranicama općine Čačinci.
6. Roditelji ili staratelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog upisa u roku od pet (5) dana od objave liste Povjerenstva za upise.
7. Za djecu koja su već upisana u Vrtić, a žele ga pohađati i dalje, roditelji su dužni doći u tajništvo Škole potpisati Zahtjev za nastavak korištenja usluga.