Temeljem članka 7. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić u Čačincima (Službeni glasnik općine Čačinci broj 06/09) Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

POZIV za upis djece u vrtić u Čačincima za 2017./2018. pedagošku godinu

1. Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u tajništvu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci ili na ovim web stranicama (link ispod)

Icon
Zahtjev za upis u dječji vrtić

2. Popunjen Obrazac zahtjeva za upis predaje se u tajništvo Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
3. Zahtjev se podnosi u vremenu od 11. svibnja 2017. godine do zaključno 11. lipnja 2017. godine.
4. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev:
– izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
– preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja,
– potvrde, uvjerenja rješenja o ostvarivanju bodova navedenih u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.
5. Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči vrtića u roku tri (3) dana nakon donošenja odluke Povjerenstva te na službenim web stranicama općine Čačinci.
6. Roditelji ili staratelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog upisa u roku od pet (5) dana od objave liste Povjerenstva za upise.
7. Za djecu koja su već upisana u Vrtić, a žele ga pohađati i dalje, roditelji su dužni doći u tajništvo Škole potpisati Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

Icon
Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića