Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci saziva 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 25.05.2023. godine (četvrtak) s početkom u 19 sati

Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

Elementarna nepogoda

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2022. godinu

a) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Čačinci za 2022. godinu
b) Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2022. godinu
c) Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
d) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za 2022. godinu
e) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čačinci za 2022. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Čačinci za 2022. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima Općine Čačinci za 2022. godinu
i) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Čačinci za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskog rezultata proračuna općine Čačinci za 2022. godinu,
4. izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2023. godinu – s programima:

a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2023. godinu,
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2023. godinu
d) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
e) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2023. godinu,

5. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o financiranju financijskog leasinga – specijalizirano vozilo za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada
6. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina Općine Čačinci
7. Suglasnost na otpis kamate po ugovoru o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
8. Razno