Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci
za 23.09.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 20 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju vrtića u 2018. godini,
3. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju TZO Čačinci u 2018. godini,
4. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju DVD-a Čačinci u 2018. godini,
5. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o komunalnom redu,
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju kupnje i gradnje prve nekretnine za stanovanje na
području općine Čačinci,
8. Donošenje Odluke o ustupanju dijela nekretnine u vlasništvu općine Čačinci u svrhu
evidentiranja stvarnog položaja međe,
9. Razno.

Predsjednik

Tomislav Tomić, dipl.ing.