Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) predsjednik OV saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan
14.10.2021. godine (četvrtak) s početkom u 19 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Dnevni red:

AKTUALNI SAT

1. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata člana općinskog vijeća općine Čačinci,
– polaganje prisege članova Općinskog vijeća,
2. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća,
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2021. godinu
4. Usvajanje Izvješća financijske revizije općine Čačinci za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi,
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima,
7. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna općine Čačinci,
8. Razno.