Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21). predsjednik OV općine Čačinci saziva 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 31.05.2022. godine (utorak) s početkom u 20 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2021. godinu
a) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Čačinci za 2021. godinu
b) Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2021. godinu
c) Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
d) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za 2021. godinu
e) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čačinci za 2021. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Čačinci za 2021. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima Općine Čačinci za 2021. godinu
i) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Čačinci za 2021. godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskog rezultata proračuna općine Čačinci za 2021. godinu,
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj LAG PAPUK Orahovica tip operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ projekta „Opremanje Hrvatskog doma kulture u Čačincima“
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj LAG PAPUK Orahovica tip operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ projekta „Dječje igralište u Čačincima – rekonstrukcija“
6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Čačinci
7. Razno