Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za 06. rujna 2018. godine (četvrtak) u 20 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Općinskog vijeća,

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu,

3. Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,

a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2018. godinu
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava
c) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2018. godinu
e) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2018. godinu

4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu,

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj LAG PAPUK Orahovica tip operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ projekta „Izgradnja pješačkih staza na groblju u Čačincima“,

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Boćine,

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnina u vlasništvu općine Čačinci u naselju Pušina,

8. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina općine Čačinci u ulici Domovinske zahvalnosti 18, Čačinci,

9. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina općine Čačinci u Vinogradskoj ulici u Čačincima,

10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u naselju Krajna,

11. Razno

 

 

Predsjednik

Tomislav Tomić, dipl.ing.