Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 30.08.2022. godine (utorak) s početkom u 19 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2022.g.,
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina,
4. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni naziva ulice u Slatinskom Drenovcu,
5. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića u 2021. g.
6. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju TZO Čačinci u 2021. g.,
7. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju DVD-a Čačinci u 2021. g.,
8. Zamolba, NK „Mladost“ Čačinci,
9. Razno.