Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), sazivam

9. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) u 19 sati

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području općine Čačinci
4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
6. Razno.

                                                                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                   Tomislav Tomić, dipl.ing.