Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava. Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT dostavlja se davatelju sredstava u roku 60 dana od isteka poslovne godine. POZIVAJU SE UDRUGE, KOJE TO JOŠ NISU UČINILE, DA DOSTAVE ISTI U OPĆINU ČAČINCI, u protivnom će im biti uskraćen svaki vid financiranja iz Proračuna općine Čačinci. Obrazac dostaviti do 15.03.2016. godine.

Icon
Obrazac PROR-POT