Proglašena je elementarna nepogoda – POPLAVA za područje Virovitičko-podravske županije te na osnovu iste Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine Čačinci upućuje:

POZIV

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači na području općine Čačinci da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – poplave proglašene 05. svibnja 2014.godine.
Prijava štete vršit će se u prostorijama općine Čačinci počevši od 08. svibnja zaključno sa 16. svibnjom 2014. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
Šteta se prijavljuje na svim poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima.

Uz prijavu obavezno priložiti:

  • posjedovni list za čestice na kojima se nalaze nasadi ili poljoprivredne kulture za koje se podnosi prijava,
  • arkod brojeve površina na kojima se prijavljuje šteta,
  • OIB,
  • te ukoliko je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina kopiju police osiguranja.

Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
općine Čačinci

vezani članak: http://www.vpz.com.hr/2014/05/05/zupan-tomislav-tolusic-proglasio-elementarnu-nepogodu-za-cijelo-podrucje-viroviticko-podravske-zupanije-osim-gradova-virovitice-orahovice/