Poštovani roditelji,

U privitku se nalaze zahtjevi za upis i za produženje korištenja usluga vrtića. Zahtjevi su u .docx formatu i moguće ih je popuniti elektronički. Ukoliko u međuvremenu dođe do preseljenja vrtića na novu lokaciju (koji se nalazi u izgradnji), može doći do korekcije cijene.

Icon
Zahtjev za upis u dječji vrtić
Icon
Zahtjev za produženje usluge vrtića