U privitku možete preueti pravovaljanu zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci

Icon

Pravovaljana lista i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Čačinci - Manjinski izbori