U privitku možete preueti pravovaljanu zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čačinci