U prilogu ovog teksta nalaze se pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čačinci i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Čačinci, kao i pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Čačinci i zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Čačinci.

Icon
Pravovaljane liste i zbirna lista za općinsko vijeće
Icon
Pravovaljane liste i zbirna lista-općinski načelnik