Odlukama Vlade Republike Hrvatske od dana 14. travnja 2021. godine, koje stupaju na snagu 15. travnja 2021. godine, raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (Lokalni izbori).

Lokalni izbori održati će se u nedjelju 16. svibnja 2021. godine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci poziva birače da na vrijeme provjere jesu li upisani u popis birača, te da provjere točnost podataka u registru birača. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanja izbora, tj. do 05. svibnja 2021. godine.

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Državno izborno povjerenstvo je za postupak kandiranja, koji traje od 16. do
29. travnja 2021. godine, donijelo Obvezatne upute i propisalo obrasce za postupak kandidiranja na lokalnim izborima i provedbu izbora. Navedeni obrasci mogu se od
16. travnja 2021. godine kupiti u prodavaonicama “Narodnih novina” ili preuzeti sa mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.
Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika, iz reda pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 29. travnja 2021. godine do 24:00 sata.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 01. svibnja 2021. do 24:00 sati, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine Čačinci sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbrine liste.

Detaljne upute o tijeku izbornih radnji i postupku kandidiranja predstavnici političkih stranaka, kao i nositelji lista grupe birača mogu dobiti od:
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čačinci, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, putem adrese elektroničke pošte oip.cacinci@izbori.hr, ili na broju telefona 033/684-212,
Županijskog izbornog povjerenstva Virovitičko-podravske županije, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, putem adrese elektroničke pošte zip.viroviticko-podravska@izbori.hr, ili na broju telefona 033/722-465,
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15, putem elektroničke pošte dip@izbori.hr, ili na brojevima telefona 01/2100-600, 01/2100-600.

PREDSJEDNICA OIP ČAČINCI
Mateja Prelog, mag. iur., v.r.