nestasica_vode

Obavještavamo cijenjene potrošače pitke vode na distributivnom području Papuk d.o.o. Orahovica da je, uslijed višednevnog sušnog razdoblja popraćenog visokim temperaturama, došlo do smanjenja izdašnosti naših izvorišta kao i značajnog povećanja količina pitke vode koja se troši pa stoga ponovo apeliramo na sve potrošače da svoju potrošnju pitke vode dodatno kontroliraju kako bi mogli osigurati kvalitetnu opskrbu svih naših korisnika.

Molimo sve naše potrošače da ne koriste pitku vodu za polijevanje vrtova, zalijevanje usjeva i zelenih površina, da ne pune bazene i sl.

Vezano uz pitanje opskrbe pitkom vodom na području općine Čačinci, ovim putem želimo dati pojašnjenje svima našim korisnicima sa toga područja.

Naime, područje općine Čačinci opskrbljuje se pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava PAPUK d.o.o. Orahovica, crpilišta Fatovi koje je sa naseljem Čačinci povezano distributivnim vodoopskrbnim cjevovodom profila DN 250 mm do ulaza u naselje Čačinci (pružni prijelaz) odakle se nastavlja opskrbni cjevovod profila DN 110mm. Do problema u opskrbi dolazi u višim dijelovima naselja Čačinci (Vinogradska ulica, ulica prema naselju Bukvik, naselje Bukvik…) kada zbog povećane potrošnje korisnika u nižim područjima voda ne dolazi do viših dijelova naselja. Napominjemo da se voda u više dijelove tiska tlačnim crpkama te da bi kroz postojeći vodoopskrbni cjevovod natiskali vodu do viših dijelova naselja bilo bi potrebno u nižim dijelovima podići tlak u cijevima na razinu koja bi dovela do uništenja instalacija korisnicima u nižem dijelu.

PAPUK d.o.o. Orahovica, uz suradnju sa općinom Čačinci, intenzivno rade na dugoročnom rješavanju problema opskrbe pitkom vodom svih naselja na području općine Čačinci te je u tome smislu i potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije Regionalnog vodoopskrbnog cjevovoda Slavonska Podravina, dionica kroz naselje Čačinci cca 2000 m. Dovršetak izrade projektne dokumentacije očekuje se sredinom 7. mjesecu ove godine te će se odmah pristupiti ishođenju potrebnih dozvola za izvođenje radova pa se očekuje da će se time trajno riješiti postojeći problem opskrbe jer je na naznačenoj dionici predviđen odgovarajući profil DN 250mm.

Nadalje, želimo demantirati naklapanja koja su se pojavila u dijelu javnosti. Orahovačko jezero se ne puni pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava i punjenje istoga nema nikakve veze sa problemima u opskrbi naselja na području općine Čačinci.

Slijedom svega gore navedenog, molimo sve naše korisnike za strpljenje i razumijevanje te međusobnu solidarnost jer samo smanjenje potrošnje vode u nižim dijelovima naselja Čačinci može utjecati da viši dijelovi naselja dobiju neophodnu pitku vodu.
 

U Orahovici, dana 27.06.2012.god.
 
Papuk d.o.o. Orahovica
Član Uprave – direktor :
Zoran Stošić, mag.iur.