Za cijelo područje Virovitičko-podravske županije proglašena je elementarna nepogoda SUŠA, te na osnovu iste Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine Čačinci upućuje:

                        POZIV

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači na području općine Čačinci da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – suše proglašene 10. kolovoza 2012.godine.
Prijava štete vršit će se u prostorijama općine Čačinci počevši od 13. kolovoza zaključno sa 22. kolovoza 2012. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
Šteta se prijavljuje na svim poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima.

Uz prijavu obavezno priložiti:

  • posjedovni list za čestice na kojima se nalaze nasadi ili poljoprivredne kulture za koje se podnosi prijava,
  • OIB,
  • te ukoliko je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina kopiju police osiguranja.

                                                                                  Općinsko povjerenstvo za procjenu
                                                                                      šteta od elementarnih nepogoda
                                                                                                 općine Čačinci

vezani članak: http://www.vpz.com.hr/2012/08/10/zupan-tomislav-tolusic-proglasio-elementarnu-nepogodu-susa-za-podrucje-cijele-zupanije-i-elementarnu-nepogodu-olujno-nevrijeme-za-podrucje-grada-orahovice/