susa

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i dostavljenog Prvog izvješća o elementarnoj nepogodi općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda općine Čačinci virovitičko-podravski župan, Tomislav Tolušić, donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Čačinci. Elementarna nepogoda proglašena je zbog suše uzrokovane nedostatkom oborina tijekom ljetnog razdoblja uslijed čega je došlo do šteta na sljedećim poljoprivrednim kulturama: kukuruz, soja, suncokret, povrtlarske kulture, bundeve, travne smjese, duhan, šećerna repa, livade, trajni nasadi osim vinove loze. Procjenu štete izvršiti će Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda općine Čačinci sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Stoga se pozivaju svi poljoprivredni proizvođači na području općine Čačinci da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – suše proglašene 15. rujna 2011.godine.
Prijava štete vršit će se u prostorijama općine Čačinci počevši od 19. rujna zaključno sa 27. rujna 2011. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
Šteta se prijavljuje na slijedećim poljoprivrednim kulturama:

  • kukuruz, soja, djetelinsko-travne smjese, suncokret, šećerna repa, livade, duhan, povrtlarske kulture te trajni nasadi osim vinograda.

Uz prijavu obavezno priložiti:

  • presliku obrasca A i B (prijava površina za poticaj),
  • ukoliko poljoprivrednik nije u sustavu poticaja priložiti posjedovni list za čestice na kojima se nalaze nasadi ili poljoprivredne kulture za koje se podnosi prijava,
  • OIB,
  • te ukoliko je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina kopiju police osiguranja.