urbano-ruralno

Od 20. do 23.08. u prostorijama DVD-a, ul. Domovinske zahvalnosti 12, Čačinci održati će se radionica “Odnos ruralnog i urbanog”. Osnovni ciljevi održavanja radionice su: otvaranje…

  • prostora dijaloga u povezivanju teorijsko-znanstvenih promišljanja i praktično-akcijskih djelovanja razvoja lokaliteta,
  • prostora poticaja uspostavljanju čvršćih veza i partnerskih odnosa lokalnih upravljačkih struktura, udruga, građana i poduzetnika, te
  • prostora kreiranja inovativnih ideja za usmjeravanje budućih pravaca razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u dijalog oko pitanja odnosa urbanoga i ruralnoga, njihovih mnogostrukih značenja i implikacija za praktične živote koje takva značenja imaju kroz usmjeravanje razvoja lokaliteta.

IZLAGAČI:

Ostatak programa stvara grupa istraživača, znanstvenika, doktoranada te studenata iz cijele Hrvatske, koji se pristupajući iz različitih disciplina zanimaju za postavljenu tematiku:

1. dr.sc. Snježana Tolić (Poljoprivredni fakultet, Osijek) – prezentirati će bogato iskustvo u provedbi raznovrnih projekata ruralnog razvoja s glavnim temama vezanima uz upravljanje projektima u održivom ruralnom razvoju, važnosti primjene eko vrtova u obrazovnom i odgojnom procesu, te načinima kako neformalnim učenjem postići veću zapošljivost u ruralnim regijama

2. dr. sc. Vladimir Margeta (Poljoprivredni fakultet, Osijek) naglasak stavlja na jednu od osnovnih ruralnih grana proizvodnje te će nam približiti osnovne gospodarske i društvene aspekte proizvodnje crne slavonske svinje

3. dr sc. Boris Đurđević (Poljoprivredni fakultet, Osijek) potiče diskusiju isticanjem važnosti procedura kontrole plodnosti tla kao osnove uspješne poljoprivredne proizvodnje

4. dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac (Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula) približit će nam pojam održivog razvoja te prezentirati svoje bogato iskustvo u projektima implementacije održivog razvoja i razvoja ruralnih krajeva strategijski usmjerenih razvoju turizma

5. dr.sc. Nataša Bokan (Agronomski fakultet, Zagreb) predstavit će svoj doktorsku disertaciju u kojoj je istraživala suvremena hrvatska ekosela ili ekološke mikrosocijalne zajednice usmjerena prema održivosti

6. dipl. ing. Arh. Iskra Peranić Jogunica (Poslijediplomski studij sociologije, Zagreb) pridonosi istraživačko-praktičnom dijelu radionice vježbom ispitivanja mentalnih mapa – stabilnih predodžbi o prostoru u kojem živimo. Zato vas pozivamo da se odazovete u što većem broju da bi i rezultati vježbe bili što uspješniji!

7. mag. Oec. Božidar Jaković (Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica) objasnit će nam osnovne pojmove vezane uz strategije ruralnog razvoja koje razvija Republika Hrvatska, a među inima, nglasak je stavljen na ulogu i značaj LAG-ova (Lokalnih akcijskih grupa) u oblikovanju ruralnog razvoja

8. dipl. komp. knjiž. Nino Kovačić će analizom popularne televizijske emisije Ljubav na selu otkriti prevladavajuće predodžbe o ruralnom i urbanom, te predrasude koje kroz takve emisije mediji oblikuju i potvrđuju

9. dipl. ing. el. Kruno Jurlina želi postaviti određena pitanja o makroekonomskim utjecajima na selo, te ulozi međunarodnih institucija na suvremene procese oblikovanja sela

10. mag. oec. Goran Nelović (Ekonomski fakultet, Osijek) izložit će svoj diplomski rad na temu regionalnog razvoja i analizom regionalne razvojne politike Republike Hrvatske

11. Tamara Jeger, Sven Lazić i Karla Kovačević (Arhitektonski fakultet, Zagreb) grupa je studenata koja analizom prostornog plana Općine Čačinci žele istaknuti ruralne i urbane elemente okoliša te predložiti ideje njihove moguće sinteze

12. dipl. soc. Željka Ivković (Učiteljski fakultet, Rijeka) obrađuje tematiku prezentacije grada i sela u udžbenicima iz Prirode i društva te stereotipima koje razvijaju, a koji se potvrđuju kroz obrazovanje mladih naraštaja

13. mag. Philol. Jasna Rodeš (Poslijediplomski doktorski studij sociologije) u cijelu problematiku uvodi dodatnu temu zaštite okoliša objašnjavajući nam pojam „okolišnog zagovaranja

14. prof. Marica Marinović Golubić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb) bavi se migracijskim urbano-ruralnim kretanjima u pokušajima odgovaranja na pitanje: tko se seli, u koje ruralne krajeve, i zašto?

– više o sudionicima i temama saznaj na: http://radionica.urbanrural.info/